VUOSI 2003

PPTH-NORDEN OY, Peräseinäjoki
- kalanviljelylaitoksen hallin rakennustyöt Joroisten Huutokoskella

PM-KYMMENE OYJ, Kaipola
- KLIK-2003 projektin rakenusurakka 3

STORA ENSO TIMBER OY, Varkaus
- Vatukko-projekti, Muuraissaaren sahatukkien lajittelulaitos
- kääntöpöydän ja hydraliikkatilan rakennustyöt
- höyläämöhallin rakennustyöt


FINNPIPE OY, Sorsakoski
- putkitehtaan keskiosan muutos ja korjaustyö

UPM-KYMMEN OYJ, Jämsänkoski
- PK-5 ulkoseinäelementtien korjaustyöt
- julkisivut pohjoiseen ja itään
- eteläpäädyn julkisivuelementtien korjaustyöt