VUOSI 2004

Eläkeläiset Ry, Varkaus
- Lomakeskus Kuntorannan kylpylän saneeraus ja laajennus
 

Stora Enso Timber Oy, Varkaus
- purusiilon betoni- ja teräsrakenteet
- kiramon montun vesieristyskorjaus
- seulomon tulipalovaurioiden aiheuttamien rakenteiden korjaustyöt
 

Varkauden kaupunki, Varkaus
- Varkauden Matkakeskuksen muutostyöt
 

Varkauden ev.lut. seurakunta, Varkaus
- kirkkoherranviraston muutostyöt
 

Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas
- INV LAL-Dynasans julkisivu- ja vesikattotyöt
 

Corenso Oy, Varkaus
- Corlepa pituusleikkurin perustustyö
 
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola
- Karu-projektin vanhan rumpuhuoneen muutostyöt